Laqgha gewwa ic-Centru Civiku ta’ Bkara

EJJA U ISMA Laqgha rigward kif dawn il-punti ser jaffetwaw lill-investitur: – ir-Registrazzjoni fuq Assi Barranin, – id- direttiva tal-EU dwar qliegh mill-Investimenti Malta tissieheb fl-ERMII, u, – Malta tissieheb fl-ERMII   Il-laqgha ser isseh nhar il-Hamis 26 ta’ Mejju 2005 fis-6.30 ta’ fil-ghaxija fic-Centru Civiku, Triq Tumas Fenech, Birkirkara.   Ghall aktar informazzjoni jew biex tirriserva post fis – sala, cemplilna fuq il-freephone 80072206 jew 21224410 jew ibghatilna e mail fuq www.jmfs.net