Kapital Garantit Plus – Offerta taghlaq 24.10.07!!

KAPITAL GARANTIT PLUS – OFFERTA TAGHLAQ F’ 24 T’  OTTUBRU

**100% + 10% GARANTITI**

Il-Kapital Garantit Plus joffrilek ic-cans tgawdi minn dan it-tkabbir, billi jiggarantixxi il-kapital investit u l-ghola bejn dhul minimu ta’10% fuq il-kapital jew participazzjoni ta’100% fuq medja ta’ basket ta’ investimenti f’dawn is-swieq, jekk jinzamm sad-data tal-fidwa. L-investiment huwa denominat f’ewro, jimmatura wara 5 snin u huwa MINGHAJR SPEJJES!

Cempel fuq freephone 8007 2206 ghal aktar informazzjoni.