Kaptial Grantit Plus – Offerta taghlaq 24 t’ Ottubru 2007!!

Il-Kapital Garantit Plus joffrilek ic-cans tgawdi minn dan it-tkabbir, billi jiggarantixxi il-kapital investit u l-ghola bejn dhul minimu ta’10% fuq il-kapital jew participazzjoni ta’100% fuq medja ta’ basket ta’ investimenti f’dawn is-swieq, jekk jinzamm sad-data tal-fidwa. L-investiment huwa denominat f’ewro, jimmatura wara 5 snin u huwa MINGHAJR SPEJJES!….Cempel lil Jesmond Mizzi Financial Services Ltd fuq 8007 2206 jew zur l-ufficju il- Belt, Valletta….