The ECB’s Governing Council leaves the minimum bid rate unchanged

At today’s meeting, the Governing Council of the ECB decided that the interest rate on the main refinancing operations and the interest rates on the marginal lending facility and the deposit facility will remain unchanged at 1.00%, 1.75% and 0.25% respectively.

————————————–

Fil-laqgħa tal-lum, il-Kunsill Governattiv tal-BĊE ddeċieda li r-rata minima ta’ l-offerti fuq l-operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament u r-rati ta’ l-imgħax fuq il-faċilità tas-self marġinali u l-faċilità tad-depożitu se jibqgħu l-istess, jiġifieri 1.00%, 1.75% u 0.25% rispettivament.